Francois Villon: Közmondások
Addig topog, almot szétrúg a kos.
Addig jár korsó kútra: odakoccan.
Addig hevíts vasat, míg nem piros.
Addig vered, már szilánkokra pattan.
Addig ember, míg becsülete megvan.
Addig távolodik, hogy feledik.
Addig rosszalkodsz, végül rossz híred van.
Addig hív Karácsonyt: elérkezik.

Addig magyaráz: minden zavaros.
Addig tart jóhíred, míg pártfogód van.
Addig ígér - mind megadni bajos.
Addig kér, végre a kezébe pottyan.
Addig kívánatos, míg ára is van.
Addig próbál: győzedelmeskedik.
Addig olcsó, míg lesz minden bokorban.
Addig hív Karácsonyt: elérkezik.

Addig kutyabarát, míg csontot oszt.
Addig dalolnak: megtanulják sorban.
Addig rejt gyümölcsöt: már latyakos.
Addig próbálgat, valahogy csak jól van.
Addig késik: csak maradjon a sutban.
Addig siet: sebtében elesik.
Addig szorít: markában levegő van.
Addig hív Karácsonyt: elérkezik.

Addig csúfol: mindenkinek kínos.
Addig pazarol: inge is elillan.
Addig nől szabadsága: bajt okoz.
Addig jó a "hozom", míg "adom" is van.
Addig jámbor, míg ül templomi padban.
Addig költ: kölcsönért esedezik.
Addig forog a szél: északról surran.
Addig hív Karácsonyt: elérkezik.Ajánlás


Herceg! Addig a hév, míg ifjukor van.
Addig ballag: haza-keveredik.
Addig gyúrják: jobb eszme kél az agyban.
Addig hív Karácsonyt: elérkezik.